Akyoltm.com saýtynda her aýky bijeli utuşlar

Agzalyk sahypasyna hoş geldiňiz!

Siz iň oňat baýraklary gazanmak ugrunda gatnaşmak üçin belgili flaýer aldyňyz. Flaýer belgisini işe girizmek üçin aşakdaky maglumatlary dolduryň:

+993

Siziň flaýerinizde görkezilen harplary we sanlary ýazmagyňyzy haýyş edýäris
(üns beriň, iňlis dili harplaryny ulanyň, meselem а0001)

Utuş her aýyň 30-na sagat 12:00-da geçirilýär. Ýeňejikleri tötänleýin san generatory tarapyndan netijelener saýlanar